Kurumsal Kimlik Nasıl Oluşturulur ?

Kurumsal Kimlik Nedir?

Kurumsal kimlik, bir kurumun dışa dönük olan yazılı, sözlü ve görüntülü temsil etme biçimidir/imajıdır. Rekabet içerisinde bulunan dünyada kurumunuzun fark edilmesinde en önemli rollerden biri kurumsal kimliktir. Bir kurumun kendisini işitsel, görsel ve metinsel göstergelerle markasını sunması gerekmektedir. İnsanların kafasında bir yer edinmek kolayca hatırlanmak ve tanınmak için tasarlanırlar. İyi tanımlanmış kurumsal kimlik, hedef kitlenin gözünde kurumun prestijinin ve saygınlığının artmasına zemin oluşturur. Bu nedenle kurumun etkili bir kurumsal kimliğe ihtiyacı bulunmaktadır.

Kurumsal Kimlik Nasıl Oluşturulur?

Markanızın dürüstlük, yenilikçilik, hız, güven, müşteri memnuniyeti vb. özelliklerini görünür kılmak için kurumsal kimlik çalışmalarında dikkat edilmesi gereken ilk hususlar logo, renk tercihleri, font ve yazı. Kurumsal kimlik çalışmaları son derece ciddiyetle ele alınması gereken, sektörün en önemli çalışmalarındandır.

Kurumsal kimlik ögeleri kurum içi ve dışı olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır.

Kurum İçi

Amblem
Logo
Antetli kağıt
Kartvizit
Dosya
Bloknot
Kurum içi yazışmalar
Muhasebe dökümanları (Sürekli form, Fatura, İrsaliye, Makbuz
Dijital tasarımlar

Kurum Dışı

Araç tasarımları
Bina cephesi
Gazete, dergi ,kitap ve gibi diğer tanıtım materyalleri
Kurumsal web projesi
Broşür
Katalog
Föy
El ilanı
Poster
Afiş
Dön kart
Pankart
Poşet tasarımı
Mönü
CD etiket ve kapağı
Etiket
Takvim
Sertifika
Onur Belgesi
Sticker